DELA

Minister utlovar vindkraftsbesked i vår

Ministeriet anstränger sig för att hitta en lösning som ska tillfredsställa både riket och Åland. Det beskedet gav Finlands näringsminister Jan Vapaavuori när riksdagen debatterade regeringens förslag till ändring av lagen om el- och naturgasmarknaden.
Frågan lyftes av den åländska riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.
– Då man jämför med hela energiproduktionen i Finland är den åländska vindkraften inte så betydelsefull, men när man ser på den totala vindkraftsproduktionen i landet är den åländska av stor betydelse, sade hon bland annat.
Nauclér påpekade även att Åland har de bästa vindförhållandena i landet och att det dessutom finns planer som kan förverkligas efter ett besked. Hon påminde även ministern om att man vid aftonskolan nyligen hade sagt att ett beslut kommer inom kort.
Vapaavuori svarade att regeringen med god vilja försöker lösa frågan så att Åland, åtminstone till en del, skulle kunna omfattas av inmatningstariffsystemet.
Minister Vapaavuori avslutade med att säga att han inte vågar förutspå utgången, men betonade att ministeriet försöker hitta en lösning som tillfredsställer Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman