DELA

Minigolf till stadsstyrelsen?

Dennis Jansson vill kringgå stadens tekniska nämnd och presentera sitt anbud för en minigolfbana vid Östra utfarten direkt för stadsstyrelsen.
– Om det är möjligt. Tekniska nämnden tycks inte ha grepp om det här ärendet, säger Dennis Jansson efter att nämnden efter omröstning sagt nej till hans anbud – för andra gången.
Han anser att det beslutsunderlag han lämnade in i sin rättelseyrkan borde ha övertygat alla nämndmedlemmar.
– Vem vågar i framtiden lämna anbud till staden om det skall gå till så här?

Två banor
Nämndens ordförande Folke Sjölund (lib) sade i tisdagens Nya Åland att det inte finns hinder för att förstora området vid infarten till Lilla Holmen så att det finns plats för både en MOS-bana och en traditionell filtbana.
Det finns enligt Sjölund ett ”moraliskt löfte” till staden och minigolfspelarna att reservera en plats för en sådan.
Obegripligt, tycker Dennis Jansson.
– Det finns en filtbana i Östernäs. Varför skall man konkurrera med den?

Reservation
Två ledamöter i tekniska nämnden, Christina von Hertzen och Peter Enberg, har reserverat sig mot beslutet att avslå Dennis Janssons anbud.
Så här skriver de i sin reservation:
”Vid den ursprungliga anbudsgivningen hade två anbud inlämnats varav endast Dennis Janssons var komplett, följde villkoren i anbudshandlingarna och var ekonomiskt fördelaktigt för staden. Nämndens majoritet beslöt vid sitt möte den 3.4.2007 trots detta att förkasta anbudet. Orsaken var att det ifrågasattes om anbudet representerade en minigolfbana.
I sitt rättelseyrkande över beslutet ger Dennis Jansson tilläggsinformation, av vilken framgår att hana förslag till bantyp är en av fyra av World Minigolf Association godkända plantyper. Det skulle här finnas chans att vara med eller t.o.m. lite före i tiden med en modern form av bangolf. Ett antagande av anbudet skulle tillföra staden en attraktiv anläggning för både stadens invånare och turister såväl aktivitets! mässigt som estetiskt. Traditionella filtgolfbanor finns det fortfarande ett flertal av på Åland, varav åtminstone två kan användas för "professionella" tävlingar.”

PATRIK DAHBLOM