DELA

Miljöpengar till Ålands landsbygdscentrum

Ålandsbanken delar i år ut 69.500 euro i understöd till miljöfrämjande projekt. Ålandsbankens årliga miljödonationer genereras från Miljökontot och motsvarar 0,2 % av kundernas depositioner under föregående år.
Bonussumman för 2010 uppgår till 94.500 euro och är den största i Miljökontots historia, sägs i ett pressmeddelande.
Pressmeddelandet fortsätter:
En del av årets bonus, 25 000 euro, donerades redan i januari till Röda Korset på Åland för att bistå katastrofhjälpen för jordbävningsoffren på Haiti. Sammanlagt har Ålandsbankens Miljökonto genererat 732.000 euro i miljökontobonus sedan starten 1998.
Dessa får årets Miljökontobonus:
Ålands Landsbygdscentrum och projektet Lokal Miljö erhåller den största donationen, 25.500 euro. Deras projekt har till syfte är att minska läckaget av näringsämnen till Östersjön.
Projektet ska medverka till att samla och ena alla berörda intressenter så att konkreta satsningar kommer igång och genomförs när det gäller anläggande av våtmarker och sedimenteringsbassänger.
– Ålandsbankens donation möjliggör att vi kan lägga den resurs som behövs för att jobba grundligt med dessa frågor och driva processen framåt. Vi medverkar till att skapa enighet mellan markägare, företagare, kommuner och intresseorganisationer för att driva frågorna fram till beslut, säger landsbygdsutvecklare Lena Brenner vid Ålands landsbygdscentrum

Övriga donationer
Valonia (Egentliga Finlands servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor) får 15.000 euro för ett miljöfostringsprojekt. Syftet med projektet är att öka de lokala föreningarnas miljökunnande och att etablera nätverk för miljöfostran.
Greenlux Finland Oy:s projekt GreenLUX Grow Light understöds med 15.000 euro. Dessa pengar kommer att finansiera bygget av en prototyp. Syftet är att utveckla en armatur för ledbelysning som är optimerad för växthusodling. Utvecklingen av ledteknologin har visat oanade möjligheter för växthusodlingen och kan bidra till en hållbar utveckling genom mindre elförbrukning, bättre och fler skördar, mer närodlat samt mindre transporter och därmed mindre koldioxidutsläpp.
Natur och Miljö r.f. får 10.000 euro för att förverkliga sommarturnén Östersjöäventyr med Rurik Räka. Temadagar hålls för barnen i olika gästhamnar i Nyland, Åboland och på Åland. Idén med projektet är att väcka och stöda barns intresse för undervattensnaturen vid kusten och därmed få dem att värna om miljön även i framtiden.
SaveThePlanet.ax understöds med 4.000 euro för att anordna en inspirationsdag för klimatet. Inspirationsdagen i Mariehamn är ett led i utvecklingsprojektet Ett grönt Åland i ett blått Östersjön.