DELA

Miljöbidrag till syreverk

Miljöinnovativ fiskodling köpte förra året in ett syreverk för att syresätta vattnet kring en fiskodling i Föglö.
Nu har projektet beviljats mer pengar för att testas i praktiken.
Ålands fiskodlarförening får 33.000 euro för fas två av pilotprojektet Miljöinnovativ fiskodling. Det syreverk som förra året köptes in ska nu syresätta vattnet kring en fiskodling.
Verket går att höja och sänka för en optimal genomströmning av vattnet.
Problemen med syrebristen i Östersjön har gjort att stora delar av vattnets djupaste områden är helt utan liv. Den mängd växttillgänglig fosfor som frigörs är i samma storleksordning som de totala utsläppen i Östersjön.
– Dessa bottnar som under syrerika förhållanden tidigare fångade upp fosforn och band den till bottensedimentet, fungerar i dag istället som självgående fosforfabriker. Åland drabbas särskilt hårt av detta i form av ökade algblomningar, försämrat fiske och sämre förutsättningar för turism, har Yngve Mörn, projektansvarig vid Miljöinnovativ fiskodling, tidigare berättat för Nya Åland.
Bidraget ska täcka 90 procent av kostnaderna. Förhoppningen är att erfarenheterna från försöket ska ge underlag för internationella satsningar i stor skala i syrefattiga områden i hela Östersjön. (ak)