DELA

Michael Björklund till Jan Karlsgården?

Ålands landskapsregering har beslutat att inleda förhandlingar med krögaren Michael Björklund om driften av Jan Karlsgårdens värdshus i Sund.
Av de två anbud som lämnats in har Björklund lämnat in det mest fördelaktiga anbudet meddelar landskapets museibyrå.