DELA

Mera pengar till AICIS

Paf-medlen för miljöverksamhet har fördelats. Totalt handlar det om 380.000 euro. Mest bidrag får AICIS och Ålands natur och miljö.
AICIS-stiftelsen får ytterligare 160.000 euro för projektet Ett grönt Åland i ett blått Östersjön. Största delen av pengarna, närmare 90.000 euro ska täcka arvoden. Projektets övergripande syfte är att ”skapa legitimitet för ett medvetet och aktivt miljöarbete inom olika målgrupper i det åländska samhället”.
Under 2010 hålls temaseminarier, en miljödag arrangeras den 17 mars och dessutom fortsätter skapandet av ett resurscentrum. Näringslivet finansierar projektet med minst lika mycket som de sökta Paf-medlen. År 2009 beviljade socialminister Katrin Sjögren (Lib) 310.000 euro till projektet.
Det största stödet, närmare 190.000 euro går till Ålands natur och miljö. 21.500 euro går till den ordinarie verksamheten medan 166-000 ska finansiera olika specialprojekt. Av summan kommer 20.000 euro att täcka en informationskampanj om kärnkraft.

Övriga bidrag
Ålands fågelskyddsförening, 12.000 euro.
Nåtö biologiska station och föreningen Societas pro faunas et florica fennica, 5.500 euro.
Ålands fredsförening/Emmaus, 10.000 euro för inköp av begagnad gaffeltruck.
Energi och miljötekniska föreningen, Emil, 5.000 euro. Föreningen beviljas däremot inte bidrag för projektet Säker auktorisering av Ålands VVS-firmor, då det bedöms handla om företagsverksamhet.
Avslag blir det på Ålands teknikklusters ansökan om 23.100 euro. Motiveringen är att föreningens verksamhet till stor del är inriktad på affärsutveckling. Efter fördelningen återstår 70.000 euro som kan användas till en eventuell senare fördelning.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax