DELA

Mer makt åt lantrådet och folket

LAGTINGET. Lantrådet ska få mer makt, medborgarna likaså och lagtinget utskott ska minskas ner men få flera ledamöter. Som bäst behandlas förslag till en ny lagtingsordning av lagtinget.
Arbetsgruppen som lägger fram förslagen är inte överens.
Den arbetsgrupp som tillsattes 2008 av lagtinget för att arbeta fram ett förslag till ny arbetsordning för lagtinget har nu presenterat sitt förslag. Resultatet blev två förslag eftersom arbetsgruppen inte kunde enas på alla punkter.
Nytt i förslaget som lades fram av majoriteten i arbetsgruppen; Gunnar Jansson (Lib), Harry Jansson (C), Barbro Sundback (S) och Johan Ehn (M), är:
Medborgarinitiativ kan väckas av minst 1.000 personer och ge lagtinget i uppdrag att ändra, upphäva eller stifta en landskapslag.
Lagtingets utskott ska minskas från nuvarande sex till fyra och medlemmarna i utskotten ska ökas från fem till sju.
Lagförslag ska behandlas två gånger av lagtinget istället för tre.
Lagtingsledamöterna ska omfattas av liknande immunitet som riksdagsledamöterna.
Talmanskonferensen, som nu består av talmannen och de två vicetalmännen samt utskottens ordförande, ska istället bestå av talmännen och partigruppernas ordföranden.
Dokument ska få nya benämningar för att göra dem modernare och tydligare.
Det som nu kallas hemställningsmotioner, i förslaget åtgärdsmotioner, ska kunna lämnas in fortlöpande under arbetsåret och inte bara under en viss tid.
Lantrådet och talmannen ska kunna ge förslag till att upplösa lagtinget istället för, som nu, presidenten och talmannen.
Lantrådet får mer makt vid regeringsbildningen och även när någon minister ska bytas ut.

Annan åsikt
Danne Sundman (Ob) och Anders Eriksson (ÅF) var inte överens med resten av arbetsgruppen på alla punkter.
Inför nästa mandatperiod ska landskapsregeringens ministrar kunna sitta i lagtinget samtidigt och på det viset ta bort systemet med ersättare anser de. Sedan 1970 har den så kallade Lex Gunnar funnits. Den tillåter inte att en ledamot i landskapsregeringen sitter i lagtinget samtidigt. Sundman och Eriksson anser att man effektiviserar arbetet i lagtinget om även ministrarna sitter där. Dessutom sparar man in pengar eftersom man inte behöver betala lön för ersättare.
Resten av arbetsgruppen var överens med Sundman och Eriksson i sak, men ansåg att det arbetet tar längre tid och behöver förberedas så att det inte kan träda i kraft inför nästa mandatperiod.
Sundman och Eriksson anser att utskottsmedlemmarna även i fortsättningen kan vara fem. Talmanskonferensens sammansättning ska inte ändras alternativt bestå av talmännen och en ledamot som partigruppen utser.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds