DELA

Mer lagligt än olagligt med taxfree på flygfältet

Om ingen tillsynsmyndighet har lagt sig i den skattefria försäljningen på flygfältet på 15 år så görs det knappast nu heller.
Men det är litet osäkert med lagligheten, lagen är inte kristallklar.
Det säger lagstiftningsrådet Sten Palmgren på justitieministeriet.
Det var för några dagar sedan larmet gick att taxfree-försäljningen på flygfältet var i fara. En ändring av alkohollagen kunde sätta stopp för verksamheten, ansåg en del. Att ändringen kunde få sådana verkningar hade ingen tänkt sig.
– I dag finns en förordning som säger att alkohol kan säljas skattefritt på fartyg och flyg i utrikestrafik, också på farkoster som går via Åland, säger lagstiftningsrådet Sten Palmgren på justitieministeriet.
– Och så finns ett undantag till punktskattelagen om att resor mellan Åland och riket i det här avseendet skall betraktas som internationell trafik.
Palmgren, som är sakkunnig på lagstiftning som rör Åland, tycker inte att den här lagstiftningen är bra. Den är otydlig. Förordningen, som stadgar om var man får sälja alkohol, talar uttryckligen om utrikestrafik medan undantaget från punktskattelagen säger att skattefri försäljning är tillåten vid resor till Åland.
Men om det blir tolkningsproblem går lagen före förordningen.
Men så ville regeringen ändra alkohollagen så att det skulle gå att servera alkohol på tåget mellan Helsingfors och St Petersburg också i andra utrymmen än i restaurangvagnen. Och i samma veva beslöt man lyfta upp stadgandena i förordningen till själva lagen.
Då får man en situation, där två lagar säger litet olika saker.
Det hela slutade med att lagförslaget i torsdags drogs tillbaka och skall beredas på nytt.
Läs mer i papperstidningen!

Harriet Tuominen