DELA

Mejla regeringen om champagnen

Landskapsregeringen efterlyser allmänhetens idéer kring champagnefyndet.
– För att fånga upp alla goda idéer gällande hanteringen av den champagne som finns i det fartygsvrak som upptäcktes i juli har landskapsregeringen skapat en särskild e-postadress. På adressen champagne@regeringen.ax kan den som vill mejla in förslag om hur vrakfynden kan användas för att sätta Åland på kartan.
– Den särskilda e-postadressen har skapats för att bättre kunna ta tillvara alla tips och idéer som strömmar in. Den som har åsikter om champagnefyndet och hur det kan hjälpa till att marknadsföra Åland är välkommen att bidra med förslag. Bland allmänheten diskuteras saken livligt och vi vill gärna fånga upp alla goda idéer som finns, säger landskapsregeringens kommunikationschef Björn Häggblom i ett pressmeddelande.