DELA

Medisutbud kan minska med 30 procent

Kursutbudet minskar, deltagarna blir färre, personal kan komma att permitteras. Det blir konsekvenserna om landskapsanslagen till Medborgarinstitutet skärs ned.
– Ett sånt här stort beslut betyder en katastrof för oss, både när det gäller planering och förverkligande, säger rektor Leena Raitanen.
Det råder en förstämning på Medborgarinstitutet dagen efter att landskapsregeringen offentliggjort sitt förslag till nästa års budget. Landskapsandelarna för Medis driftskostnader föreslås minska från 370.000 euro till 259.000 euro. Dessutom betalar landskapet inte det extra belopp på 50.000 euro som utlovades för ett år sedan. Det betyder rent konkret att undervisningstimmarna i värsta fall skärs ner från 10.000 i året till 7.000.
– Jag har sagt till personalen att de måste se över sina förslag gällande vårens kurser, säger Leena Raitanen.

Långtgående konsekvenser
Hon blev informerad om budgetförslaget i tisdags.
– När jag tidigare försökte ta reda på hur förslaget ligger fick jag veta att det inte ännu var officiellt men att det blir nedskärningar. Men jag kunde inte ana att det skulle bli i den här omfattningen. Vi önskar att vi fått berätta vad det här betyder. Det är inte så enkelt som att kursutbudet blir mindre. Det här kommer att påverka precis allt.
Förslaget får långtgående konsekvenser.
– För den stora allmänheten betyder det en drastisk nedskärning i kursutbudet. För de anställda handlar det om en avsevärd förändring, men jag kan ännu inte avgöra om det betyder permitteringar eller uppsägningar av den fasta personalen.

Minskade intäkter
Vid Medis finns det i dag 14,03 heltidstjänster, dit räknas undervisningspersonal, lokalvårdare och kanslipersonal. Därtill anlitas per år 150-160 timlärare.
– Den delen rasar enormt – vilket i förlängningen minskar skatteintäkterna till kommunerna.
Leena Raitanen säger att man nu måste fundera på vad som ska ske med Medislokalerna vid bussplan.
– Närmare hälften av alla timmar i stan försiggår på dagtid. Det är det som motiverat att vi ska ha egna utrymmen.

Ingen stabilitet
2008 beviljade landskapsregeringen 50.000 euro per år i tre år för att underlätta för landsbygdskommunerna att låta sina invånare delta i Mediskurserna. Nu dras det bidraget alltså in.
– Då var landskapsregeringen nog angelägen om att alla invånare i hela landskapet skulle ha samma möjligheter att gå Mediskurser. När vi äntligen fått det på grej tas hela grunden för det bort. Det finns ingen stabilitet i vad man eftersträvar.
Vad betyder det här för kommunerna?
– Samarbetskommunernas kostnadsandel beror inte på vår budget, det beror på antalet invånare i en viss åldersgrupp och en eventuell förhöjning av konsumentprisindex. Det är Mariehamns budget som är avgörande i det här fallet.
Än så länge har man bara stadsdirektörens budgetförslag att gå på. Förslaget är att kommunbidraget ska vara cirka 950.000 euro nästa år. 2009 var det 938.000 euro.
– Om stadsdirektörens förslag går igenom kan vi rädda verksamheten i stan och Medis kursutbud kan ligga på en tillfredsställande nivå. Annars tas Medis tillbaka till en stor svacka, likt den vi hade 2007 då staden ville få fram ett nytt avtal med samarbetskommunerna.

Katalogen trycks snart
Flera tusen ålänningar har i dag glädje av verksamheten, säger Leena Raitanen.
– Vi som jobbar inom den fria utbildningen anser att man ska satsa på kursverksamhet speciellt när det är lågkonjunktur. Folk ska ha något vettigt att göra istället för att deppa hemma.
Det första utkastet till vårens kursutbud är klart. Katalogen ska gå till tryckeriet i början av december.
– Redan nu börjar vi skära ner, vi kan inte vänta på budgetbeslutet. Kanske blir det röda kryss över kurserna och texten ”Indragen på grund av sparåtgärder”.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax