DELA

Måttligt med blågröna alger

I havsområdena har algerna fortfarande varit uppblandade i vattnet till följd av blåst, enligt den senaste riksomfattande algrapporten.
De största enhetliga blågrönalgsblomningarna har observerats norr om Åland i Bottenhavet samt kring Nagu och Korpo i Skärgårdshavet.
Ställvis har det förekommit rätt rikligt med blågrönalger på kustområdena och i skyddade innervikar i Finska viken samt i Skärgårdshavet.
I sjöarna är blågrönalgläget bättre än i allmänhet den här tiden av året. Algsituationen är ungefär den samma som förra veckan.
Ytvattnets temperatur i sjöarna är fortfarande högre än genomsnittet så här års.(ab)