DELA

Markägare vill ha tomt ända ner till vattnet

Sju tomtägare på bostadsområdet i norra Kalmarnäs anhöll redan 2005 om att deras tomter skulle förlängas ända ner till vattnet.
I dag är det privatägda strandområdet avsatt som park för alla boende i området.
I början av augusti 2005 kom en skrivelse till kommunstyrelsen i Jomala undertecknad av sju tomtägare som anhöll om ändring av byggnadsplanen. Motiveringen var att planförslaget för Solberget, som då var aktuellt, skulle innebära en stor förändring för det lilla bostadsområdet eftersom 600 personer förväntades bo på ett tidigare oexploaterat område i grannskapet.
Tomtägarna, som äger strandmarken som i byggnadsplanen avsatts som parkområde, konstaterar att området – en sträcka på totalt 280 meter strand – kom till för att erbjuda övriga bybor tillgång till strand, något som ägarna ansåg var skäligt eftersom fastigheterna då inte var så många.

Domstol
Efter flera turer blev kommundirektör Carolina Sandells förslag att områdesarkitekten får i uppdrag att ta fram förslag till ändring och att den ska prioriteras inom ramen för planläggningsprogrammet. Kostnaden läggs på markägarna.
Peter Häggström – med tomt en bit från stranden – motsatte sig planändringen när den aktualiserades kring förra årsskiftet.
– Jag skrev att vi motsätter oss förslaget på alla punkter och att vi är beredda att gå till domstol, berättar han.

Förslag till lösning
Han har dock ett förslag som skulle kunna lösa upp knuten – och som han själv och hans sambo kan tänka sig att svälja om än med långa tänder.
– Låt dem få sina strandtomter och inrätta i stället området längre söderut som parkområde.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre