DELA

Mariehamns zontor firade sina 30 år

Mariehamn Zonta Club firade 18-19 maj sitt 30-års jubileum.
Zonta är en internationell rörelse för yrkesarbetande kvinnor i ansvarsställning.
Till jubileet hade klubben inbjudit sin fadderklubb – tidigare Ekenäs Zonta Club, numera Raseborgs Zonta Club.
Om jubileet rapporterar ordföranden Ulla Boman.
Jubileet inleddes på lördagen på Ålands sjöfartsmuseum, där Hanna Hagmark-Cooper guidade runt med tonvikten lagd vid kvinnan inom sjöfarten.
Festmiddagen avnjöts i Smakbyn, där Michael Björklund berättade om sitt projekt.
På söndagen gjordes tillsammans med gästerna en liten stadsguidning och sen fick klubben information på SALT om diverse frågor på såväl distrikts- som internationell nivå.
– Mariehamn Zonta Club har i dag drygt 40 medlemmar och är en hyggligt livaktig klubb, skriver Ulla Boman.
Som bäst jobbar man med att samla in medel för att ge äldre ensamstående kvinnor väntjänst. I första hand kommer vår lokala Röda korsavdelning att i höst ordna en ledarkurs för väntjänstutbildning.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)