DELA

Mariehamn får högre skatt

Skatten i Mariehamn höjs till 17,75 procent nästa år.
En klar majoritet i stadsfullmäktige godkände i går kväll budgeten för 2015.
Frågan är om en budgetbehandling någonsin gått så snabbt och smidigt i stadsfullmäktige som i år.
Det som brukar kräva sena nätter och leda till åtskilliga ändringsförslag avklarades i år på bara fem timmar och med lika få omröstningar. Orsaken är både en gedigen beredning i nämnder och förvaltning och begränsad taltid i debatten.
Bakom årets ändringsförslag stod de partier som redan i stadsstyrelsen meddelat avvikande åsikter: Liberalerna, Obunden samling och dessutom Ålands framtid.
Rauli Lehtinen (Lib) föreslog att stadsfullmäktige inte skulle godkänna stadsstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan utan i stället det förslag som före detta stadsdirektör Edgar Vickström gett. Han fick sju andra med sig vilket innebär att stadsstyrelsens budgetförslag antogs med rösterna 18-6.


Kuratorresurser
Tom Forsbom (Ob) ville dels att nämndernas ramanslag skulle minskas med ytterligare 619 000 euro och att en summa på 700 000, som tilldelats infrastruktursektorn för reinvesteringar på fastigheter, skulle flyttas framåt i tiden. Han fick bara partikollegan Stig Grönlund och Rolf Granlund (Åf), med sig. Jessica Eckerman- Hartvik (Ob) valde att rösta med majoriteten.
Rolf Granlund föreslog att den summa som reserverats för att rusta upp Ålandsvägen minskas med 2 miljoner. Han anser att pengarna i stället bör överföras till det budgetmoment inom infrastrukturen som har rubriken Ospecificerade investeringar.
Omröstningen slutade 23-4, Granlund fick Forsbom och Grönlund med sig, Bjarne Blomster (C) avstod från att rösta.
Sune Alén (Lib) stod bakom det enda ändringsförslaget som gick igenom i går. Han ville att det skall skrivas in i budgetens verksamhetsmål att kuratorresurserna skall utökas och fick med sig både Socialdemokraterna och Obunden samling. Omröstningen slutade 15-12 för Aléns förslag.


Omröstningar
Stadsfullmäktige röstade också om både fastighetsskatten och inkomstskatten.
Rolf Granlund ville sänka den allmänna fastighetsskatten och helt ta bort den för stadigvarande bostad. Han blev nedröstad med 24 röster mot 3.
Stig Grönlund ville i första hand bordlägga frågan om inkomstskatten och då majoriteten inte gick med på det föreslog han att den bibehålls oförändrad, det vill säga 17,25. Han fick med sig 6 ledamöter, 18 sade nej och 3 avstod från att rösta..
Ett enigt fullmäktige beslöt dessutom att det inte heller nästa år skall uppbäras någon hundskatt.
Stadsfullmäktige avslutade budgetdebatten, liksom också säsongen, med att avtacka Edgar Vickström som klockan 22.00 i går lämnade sin tjänst som stadsdirektör.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax