DELA

Maria Båsk inbjuder till andlig vägledning

”Himmelriket är en som en skatt som ligger gömd i en åker”.
– Denna åker finns inom oss själva. När vi tar vår andliga längtan på allvar ger vi också Gud en möjlighet att skapa det liv som mitt i vardagen och oberoende av yttre omständigheter, kan få pulsera under ytan på djupet.
Det skriver församlingspastor Maria Båsk som nu inbjuder till andliga samtal och andlig vägledning i Mariehamns församlings regi.
Deltagarna läser och samtalar om Gerald W Huges bok ”Den gömda skatten, att upptäckta livet under ytan”. Deltagarna köper sitt eget exemplar. De träffas var tredje vecka i två terminer.
Start tisdag 14 september klockan 19.00 i prästgårdssalen, pastorskansliet.
Anmälningar till: Maria Båsk, tfn 0457 529 30 03 (ka-f)