DELA

Många golfbaneplaner genom åren

Med tanke på hur mycket arbete som lagts ner på att planera och projektera golfbanor på Åland är det konstigt att vi inte har fler.
Här följer en sammanställning av de planer Nya Åland skrivit om sedan Kastelholms golfbana startade 1983.
1983
Kastelholms golfbana öppnar sin första 9-hålsbana.

1987
Banan i Kastelholm öppnar en till bana och har nu 18 hål.

1992

Jörgen Karlsson vill bygga i Lemland. Banan skulle ha legat bredvid Söderby Livs och varit en allemansbana, med en golfsort som är en blandning mellan minigolf och vanlig golf.
Hur gick det sen, Jörgen Karlsson?
– Det blev ingenting av det på grund av att alla grannar och markägare inte var med på det.

1993
I juni får golfbanan i Kastelholm lite gratis hjälp av Sund kommuns delgeneralplan där man planerar in marker för utbyggnad av golfbanan. Kommunen ber om förhandsbesked från landskapet om marker och får ett ja. Planerna för utbyggnaden av Kastelholm omfattar också hela Stornäset. Ålands Golfklubb är förvånade, men glada över möjligheten.
Banan i Kastelholm tog i bruk nio hål till och blir 27-håls bana.

1994
De första hålen i Eckerö blev färdiga och golfbanan öppnades följande år.

1997
Liberalerna i Finström lade fram ett förslag om golfbana vid Grelsby kungsgård. Förslaget vann gehör.
Nio nya hål och 36-hålsbanan i Kastelholm var klar.

1998
Eckerö golfbana började byggas ut.

1999
I juni protesterade jordbrukare mot golfbanan vid Grelsby kungsgård i Finström. De ville inte upplåta sin mark.
Peter ”Bongo” Eriksson sade att det skulle passa med en bana i Finström Tjudö och att diskussioner förs.
Äppelodlaren Patrik Karlsson minns diskussionerna i byn, men säger att planerna rann ut i sanden.
– Det fanns inte så mycket intresse. Jordbruket gick bra och man ville inte lämna bort sin mark. Intresset hos turistföretagare i Mariehamn var inte heller så stort, det var väl för långt bort.

2000
Den dåvarande landskapsstyrelsen arbetade för golfbanan i Grelsby.

2001
Golfplaner i Föglö, landskapsregeringen beviljade medel för projektering och planering.

2002
I februari gick lagtinget in för bana vid Grelsby kungsgård-
I juli annonserade Brändö golf efter marker inom kommunen.
I september bestämde sig Föglö för bana i Flisö.

2003
I april meddelade Ålands golfklubb att medlemmarna inte vill låna pengar för att bygga golfbana i Grelsby. Landskapet drog tillbaka sina avsikter att bekosta bygget på grund av sämre ekonomiska tider.
I maj meddelardebåde Ålands golfklubb och Eriksson Capital skilt för sig att de ville vara med om golfbane-projektet i Grelsby, men ingen sade exakt hur.
I oktober fattades beslut att landskapsregeringen står för marken i Grelsby-projektet, Pensions-Alandia bekostar bygget och Ålands golfklubb står för driften. Man bestämde också att under våren 2004 skulle ett slutligt beslut om banan tas av lagtinget. Banan skulle bli en 9 18 håls bana och tas i bruk 2007, om allt gick väl. Pensions-Alandia lät meddela att beloppet inte var något problem.
I oktober visade det sig att den planerade Föglö-banan är på ett område med många fornlämningar.
Under detta år inleddes planerandet för en golfbana i Jomala Österkalmare och Västerkalmare.

2004
I juni föreslog projektgruppen Grelsby golf Godby Ämnäs som nytt område för golfbana och lade Grelsby bakom sig. Gruppen dömde ut marken i Grelsby. De meddelade att alla 4-5 markägare i Ämnäs var positiva till ett markbyte. Alandiabolagens dåvarande vd Johan Dahlman, som var med i Grelsby golfgruppen, äger större delen av marken i Ämnäs, personligen eller med släkten. Landskapsregeringen gick över till Godby Ämnäs-linjen.
I augusti aviserades planen för en 27-hålsbana i Godby Ämnäs. Fortfarande stod landskapet för marken genom att byta landskapsägd mark med privatägd, Pensions-Alandia skulle finansiera bygget och Ålands golfklubb sköta driften. Banan skulle bli en ”folklig bana”.

2005
I augusti skrev Nya Åland att finansieringen av Ämnäs-banan är föreslagen enligt 70% lån av landskapet och 30 procent stöd. Första utslaget på banan planerades till 2008. Men lagtinget hade inte behandlat markbytet än.

2006
I maj föreslog landskapsregeringen att Ämnäs, Brändö och Föglöbanorna byggs, men att Ämnäs utreds först, sedan de två andra. Finansutskottets majoritet sade ja, men Gun Carlson (c) och Mats Perämaa (lib) sade nej. De protesterade mot upplägget och vill ha en marknadsundersökning för alla tre banor samtidigt för att få en helhetsbild och att ärendet sedan behandlas av lagtinget.

2007
Avsatte landskapet en halv miljon euro för en marknadsundersökning.
I november röstade landskapsregeringen om golffrågan och redan nu var frågan splittrande. Centern lyckas nästan fälla hela frågan.
Den 19 december röstade lagtinget om finansieringen av golfbanan i Godby Ämnäs. Det förslag som till slut vann var att landskapet endast finansierar 1,5 miljoner euro av de föreslagna 3,5 miljonerna. Luften gick ur Godby Ämnäs-projektet.
I december dyker alternativet om en golfbana i Vårdö upp i spalterna. Det har planerats i många år, sade Olof Salmi, en av initiativtagarna.
Hur gick det sen, Olof Salmi?
– Det har lagts på is. Det fanns inte tillräckligt med intresse.

2008
I april var Jomala Österkalmare och Västerkalmare på tapeten igen efter att Godby Ämnäs gick i stöten.
Hur har det gått med banan i Jomala, Edgar Kalm?
– Planerna har återigen lagts på is. Det är markägarfrågan som varit största problemet och är det fortfarande. Delvis på grund av att golfen verkar ha stagnerat och delvis på grund av att jordbruket har en positivare period nu och markerna är åkermark.
I maj väntade Brändö golf på avgörande besked från landskapet.
Hur gick det sen, Torsten Nordberg?
– Vi väntar fortfarande på besked från landskapet om finansiering. Markfrågan har varit löst länge.
I augusti ville en grupp entusiaster att Grelsby-banan utreds igen. De ansåg att banan inte utretts tillräckligt.
Informella diskussioner förs mellan näringslivet och landskapsregeringen om Godby Ämnäs-banan berättar Henrik Nordström.
I oktober, mitt i landskapsregeringens budgetförhandlingar, lägger centern fram ett förslag på bana i Kastelholm Stornäset.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax