DELA

Lyckat möte om industrihus i Bryssel

En delegation från Åland var på onsdagen i Bryssel för att diskutera återbetalningen från Ålands industrihus.
– Jag uppfattar att kommissionen fick den information som de hade förväntat sig att få, säger näringsavdelningens chef Linnea Johansson.
Näringsavdelningens chef Linnea Johansson, Mariehamns kanslichef Emma Dahlén och juristen Dan Karlsson träffade på onsdag en enhetschef samt tre handläggare på EU-kommissionen.
Enligt Linnea Johansson handlade mötet i Bryssel om att utbyta information och var en normal del av ärendets beredning. Kommissionen ville också få information om den åländska lagstiftningen då verkställandet av återkrav utgår från den i stället för EU-rätten.
– Kommissionen ville försäkra sig om att det här arbetet framskrider och de ville veta att vi har lagstiftning i skick som gör att vi kan verkställa det här beslutet på ett bra sätt, säger hon.


Nya frågeställningar
Enligt Johansson tog kommissionen också upp nya frågeställningar, som de även ska skicka skriftligt till landskapsregeringen.
– Men det är inget nytt som förändrar situationen eller som vi måste agera på. Jag ser det som normal beredning av ärendet, menar Linnea Johansson.
Emma Dahlén, som var med för att bevaka Mariehamns intressen i frågan, är också nöjd med mötet och menar att kommissionen var mottaglig för synpunkter.
– Vi behöver inte vara så oroliga i vår situation. Det finns förståelse för att det finns ett behov av att behandla alla aktieägare på samma sätt, säger hon.
EU-kommissionen beslöt i juli att Ålands industrihus ska betala tillbaka 4,7 miljoner euro som man fått i otillåtet stöd av landskapet plus ränta, totalt cirka 7,8 miljoner. Itiden-komplexet har därför värderats och annonserats ut till försäljning. Som en del i kommissionens beslut ingår att landskapsregeringen är skyldig att fortlöpande informera kommissionen om uppföljningen av beslutet.

Annakaisa Suni