DELA

Lyceet upptäckte fel i studentprov

Det svenska studentprovet i samhällslära innehåller översättningsfel som kan påverka resultatet.
Ålands lyceum har lämnat in en protest till studentexamensnämnden i Helsingfors.
Onsdagen den 12 mars skrev årets abiturienter studentproven i realämnen, ett av dem är samhällslära. Efteråt upptäckte Ålands lyceum att det finns översättningsfel i två av frågorna, i nummer 5 och i nummer 6b.
– För det första talar man i den femte frågan om rättskapacitet trots att det svenska ord som genomgående används i kurslitteraturen ”Lagkunskap för gymnasiet” är rättsförmåga, säger Marcus Koskinen-Hagman, rektor för Ålands lyceum.
– I den svenska versionen av samma fråga saknas dessutom ett förtydligande som finns inom parentes på finska. Det är också tokigt.
Det allvarligaste felet finns dock i den sjätte frågan.
– I den svenska översättningen finns formuleringen ”avsluta ett arbetsavtal”, i den finska versionen står det ”purkaa” som betyder ”häva”, säger Koskinen-Hagman.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen