DELA

Lusselärare om kritiken mot Struktur-07

Lärarna vid Ålands lyceum börjar bli oroliga över de hätska undertoner som märkts i debatten om Struktur-07 och som riktats mot dem.
– Vi är inte emot förändringar och samarbete och vi ser inte vår teoretiska utbildning som mer värd än en yrkesutbildning, säger några av dem.
Av lärarna vid Ålands gymnasieskolor har lärarna vid Ålands lyceum varit mest aktiva i debatten om gymnasiereformen Struktur-07. De har skrivit flera insändare och uttryckt sin oro över den ”skolkoloss” som man vill skapa på Åland.
– Vi tycker att det är bättre att debattera alla frågor nu och inte när vi står inför fullbordat faktum. Men det är tråkigt att vi då framstår som gnälliga, konservativa och motsträviga och att vi tillskrivs en massa åsikter som vi inte har. Vi har kunskap om vår skola och kan tala för den, inte för de andra skolorna på Åland, men då sägs det att vi är egocentriska, säger tre av lärarna vid skolan, Dan Nordman, Eva Johansson och Marcus Koskinen-Hagman.
Lärarna säger att de inte är emot förändringar. Tvärtom.
– Det är stimulerande att prova på nya upplägg och vi har hela tiden nya kurser, nya läroplaner och nu även nya inriktningar vid skolan. Vi är inte heller emot samarbete, vi har till exempel samarbetat med yrkesskolan, men det går bra utan att man skapar en jätteskola.


En reform behövs
De tre säger att en reform som rör gymnasialstadieundervisningen på Åland behövs, bland annat för att man i dag har utbildningar som lappar över varandra. Vid de mindre skolorna är det i dag svårt att ge de studerande undervisning i vissa ”smala” ämnen eftersom undervisningsgrupperna blir för små. Däremot har lyceet inga sådana problem.
– Men det är en otroligt stor reform som nu föreslagits och då måste vi veta vilka konsekvenser den får innan den drivs igenom. Man kan inte bara säga ”att det där löser sig och det där ordnar sig säkert”. Varför kan inte det här utredas grundligt? Varför skall det vara så otroligt bråttom, frågar sig lärarna.
– Ingen har heller kunnat förklara för oss vad vi vinner på att vara med.
Lärarna vid lyceet lyfter bland annat fram tre områden som de vill ha bättre utredda – schemaläggningen, ekonomin och betygen. Hur skall betygen vid Ålands gymnasieskola utformas? En elev som gått bilmekanikerutbildningen och en elev från den teoretiska utbildningen vid lyceet skall få sitt betyg på samma handling från Ålands gymnasieskola men utbildningarna har i dag helt olika betygsskalor. Hur skall de samordnas?
– Och vilken behörighet har de studerande när de söker vidare till skolor på fastlandet och i Sverige? De mottagande läroinrättningarna måste få ett betyg som de begriper sig på.


Inte polarisera
Lärarna vid lyceet betonar att de absolut inte värderar den teoretiska utbildning, som ges vid lyceet, högre än yrkesutbildningen vid andra skolor.
– Alla behövs i vårt samhälle. Det känns mycket olustigt att polarisera och att påstå att vi inte vill ha skitiga yrkeselever i vår skola.
De tre lyceilärarna säger att de trivs med nuvarande organisationsmodell. I den nya struktur, som föreslagits, försvinner skolornas direktioner där man i dag har en lärarrepresentant.
– I lagförslaget beaktas inte pedagogisk kunskap för den styrelse som skall leda Ålands gymnasieskola och det oroar också.

HELENA FORSGÅRD

redaktion@nyan.ax