DELA

Lumme JO-anmäler presidenten

Krister Lumme, som kämpar för att barnhemsbarn ska få upprättelse, har nu anmält Finlands regering och president till riksdagens justitieombudsman. Anledningen är att han inte fått något svar på skrivelserna han skickade för över ett år sedan.
”Jag vill med denna skrivelse därför anmäla den finska regeringen samt även presidenten för ett nonchalant och odemokratiskt agerande då man inte bemödar sig att svara på brev. Tydligt lyssnar man inte på dem som skriver vilket är en odemokratisk ordning som demokratiska länder vårdar inom den demokrati de säger sig tillhöra vilket jag här anser man åsidosatt i Finland, ” skriver Lumme i anmälan som är daterad 21 oktober.
I slutet av skrivelsen kräver Lumme svar på om Finland överhuvudtaget avser att ta upp frågan. Om så inte är fallet kommer han att pröva frågan i EU-domstolen för mänskliga rättigheter.
Det var den 3 oktober i fjol som Krister Lumme uppvaktade dåvarande presidenten Tarja Halonen och Finlands regering i Helsingfors. Hans uppmaning var att man på samma sätt som i Sverige ska utreda om vanvård av barn, som samhället omhändertagit och placerat på barnhem och i fosterhem, har skett även i Finland.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist