DELA

Luften i Rangsby skola utreds

En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda inomhusluften i Rangsby skola i Saltvik.
– Det är personalen som känner ett obehag, säger kommunstyrelseledamot Jörgen Lindblom.
Luften i skolan har under många år har bekymrat personalen, som länge har klagat på att luften är torr och ibland upplevt stickningar i ögonen.
– Luften har mätts flera gånger och ÅMHM har varit ute och tittat, men man har inte hittat några egentliga fel. Ändå känner personalen obehag, säger Jörgen Lindblom som förde upp frågan om skolluften på kommunstyrelsens bord i måndags.
Enligt kommunens bildningschef, Patrik Larsson, är det i dagsläget en av lärarna som upplever problemen, även om också andra tidigare har påpekat det.
– Det är personer som är överkänsliga mot pollen och damm och som upplever att de blir sämre i skolbyggnaden. Men gemene man märker det inte och det är inte mätbart.
Ingen av skolans elever har hittills visat några symptom.
– Men de har också en annan typ av dagar i skolan. Till exempel är de utomhus 15 minuter mellan varje lektion och de har inte lika långa dagar.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung