DELA

Lucia – mer insamling,mindre skönhetstävling

Luciakommittén har kommit fram till att de som röstar i luciavalet samtidigt ska skänka ett bidrag till insamlingen.
Här är årets kandidater. Längst fram från vänster: Alva Pennanen, Emilie Westerlund och Majken Karlström. I bakre raden från vänster Katja Juslin, Karin Åkerblom, Sarah Stålman och Linda Svensson.
I årets luciaval kommer man bara kunna rösta om man samtidigt skänker ett bidrag till kampanjen.
– Vi i kommittén har kommit fram till att vi ska göra så, eftersom vi vill få bort lite av den här skönhetstävlingen och fokusera mer på insamlingen, säger Ulrica Danielsson.

Ingen gräns
Det finns ingen minimigräns på bidragen, så röstarna får välja själva hur mycket de vill skänka till insamlingen. Man kan antingen rösta med den traditionella röstsedeln, som kommer att publiceras i Nya Åland och tidningen Åland med jämna mellanrum under hela röstningsperioden, eller också via sms. En del av kostnaden för sms:et kommer att gå till luciakampanjen och om man vill rösta via röstsedeln ska man skriva på den hur stort belopp man vill skänka.
– Vi hoppas att den som röstar är ärlig, säger ”luciamamman” Ann-Katrin Mörn.

Stöder familjer
Luciakampanjen startade den 27 oktober och fram till fredagen den 28 november klockan 12.00 går det bra att rösta. Av de insamlade medlen kommer hälften att gå till utsatta barn på Åland genom Rädda Barnen och deras utbildningsverksamhet för stödpersoner, stödfamiljer och fosterfamiljer.
Den andra hälften kommer att gå till enskilda hjälpbehövande på Åland, vilket att ett bidrag som man får ansöka om från Folkhälsan året runt.

ÅRETS KANDIDATER
Nr 1: Emelie Westerlund, Jomala
Nr 2: Linda Svensson, Mariehamn
Nr 3: Katja Juslin, Föglö
Nr 4: Alva Pennanen, Lemland
Nr 5: Sarah Ståhlman, Jomala
Nr 6: Karin Åkerblom, Mariehamn
Nr 7: Majken Karlström, Brändö

LINNEA FRIMAN
linnea.friman@nyan.ax

Såhär ser årets röstsedel ut. Printa ut och rösta!