DELA

LR kräver svenska namn på kartor

Landskapsregeringen uppmanar lantmäteriverket att snarast ändra sina kartor så att svenskspråkiga ortnamn framgår på kartorna.
Åsub har tidigare informerat landskapsregeringen om att kartor över Åland som är tillgängliga via internationella webbsidor ofta innehåller viktiga ortsnamn endast på finska. Landskapsregeringen begärde att lantmäteriverket skulle förklara orsaken till det och verket meddelade i sitt svar att man har varit i kontakt med några producenter av webbtjänster i frågan, men att man i övrigt har mycket begränsade möjligheter att påverka ortnamnens språkdräkt på kartorna.
I en ny skrivelse till landskapsregeringen hänvisar Åsub till lantmäteriverkets webbsida (www.kartplatsen.fi) enligt vilken endast ortnamnet ”Ahvenanmaa” framträder när man öppnar kartan över Finland.
Landskapsregeringen uppmanar nu lantmäteriverket att snarast ändra de kartor som man tillhandahåller så att svenskspråkiga ortnamn i första hand framgår av kartorna. Landskapsregeringen anser också att verket i övrigt bör verka för att alla kartor över Åland tydligt återspeglar Åland som enspråkigt svenskt.

MALIN LUNDBERG