DELA

LR ändrar sig inte om fornminnesregister

Landskapets fornminnesregister är inte ett personregister. Det skriver landskapsregeringen i ett överklagande av Datainspektionens (DI) brev till Ålands förvaltningsdomstol.
Enligt Datainspektionen är fornminnesregistret att betrakta som ett personregister. Landskapsregeringen är av motsatt åsikt.
I ett pressmeddelande skriver vicelantrådet Britt Lundberg att avsikten är att fornminnesregistret ska innehålla uppgifter om fornlämningens lokalisering, det vill säga kommun, by och geografiska koordinater för fornlämningen.
Registret som är under uppbyggnad kommer inte att innehålla uppgifter om personer, utan enbart uppgifter om fornlämningarnas fysiska geografiska placering i landskapet, samt uppgifter som beskriver själva fornlämningarna. Det finns ingen anledning att upprätthålla ett personregister, anser Britt Lundberg.
– Vi uppgör ett register för att lagen säger att alla kända fasta fornminnen ska registreras, för att vi skall ha kontroll på vilka fornminnen vi har och för att den som säljer mark ska kunna ge korrekta uppgifter om fornminnet.
Om det finns behov av att få uppgifter om vilka fastighetsägarna är begär landskapsregeringen uppgifter ur lantmäteriets register. (ak)