DELA

Lite Åland i finska tidningar

Ålandskontoret i Helsingfors pressöversikt visar att 209 mediaträffar för sökordet Åland har uppmätts i finskspråkiga media under september månad. Det är hälften mindre än i augusti och den lägsta siffran sedan början av 2000-talet.
Sporten höll sig dock framme med 34 artiklar om IFK Mariehamn och 5 artiklar om Daniel Sjölunds insats i Finlands EM-matcher.
Paf nämndes i 13 artiklar i samband med att social- och hälsovårdsministeriet har undersökt problemen kring penningspel. Särskilt smickrande är det dock inte då Paf tillsammans med utländska spelbolag i artiklarna utpekas som ansvariga för spelproblem.
Landskapsregeringens nya förslag till lagtinget om försäljningen av snus presenterades i notisform i sju tidningar. Ålands önskan om en plats i eu-parlamentet togs upp i tre tidningar samt i en radiokanal, lite med tanke på att antalet platser för Finland i eu-parlamentet diskuterades flitigt i september
Nio tidningar konstaterade att ”Viking Line seglar i medvind”, efter publiceringen att rederiets resultat för perioden maj–juli offentliggjorts.
Trafikministrarna från de nordiska länderna, Baltikum och Åland träffades i Joensuu för att diskutera klimatförändringen från trafikpolitisk synvinkel. Mötet refererades i 4 tidningar.

Air Åland exempel
Flera områden i Finland har i åratal kämpat med bristfälliga flygförbindelser till omvärlden och framför allt till huvudstaden. Ålands lösning till problemet, ett eget flygbolag, har lyfts fram som en möjlig modell i några utredningar, men till exempel Södra Savolax landskapsförbund tar avstånd från den åländska lösningen på grund av olika ekonomiska förutsättningar för de två regionerna att klara av ett eget flygbolag. 7 tidningar dryftade problemen med flygförbindelserna.
Vindkraft har diskuterats i medierna och Ålands sex nya kraftverk på Båtskär har nämnts i 11 tidningar.
Utöver detta har Stallhagens festöl, Oktoberfestbier, presenterats i Åbotidningen Aamuset som ”veckans förfriskning”, 11 tidningar har uppmärksammat bh:ns historia med en artikel där Ami Rinne från Museibyrån redogör för bysthållarens historia, Turun Sanomat har skrivit om Keijo Hiltunen och hans sällsynta fossilfynd, som bekräftar uppfattningen om att Åland – och vår egen kontinentalplatta -en gång i tiden låg i Atlanten nedanför ekvatorn, åländska Hanna Hagmark-Coopers doktorsavhandling presenterats och formgivaren Stefan Lindfors har skrivit ”sanningsdagbok” som publicerats i Helsingin Sanomat.

MALIN LUNDBERG