DELA

Link Star på korttur till England

Godby Shippings lastfartyg Link Star, som legat upplagd mer eller mindre konstant sedan januari 2009, har fått lämna hamnen. 

Lastfartyget Link Star har fått ett kontrakt på en 10-12 dagars fraktresa mellan Storbritannien och Sverige. Lasten består av papper samt returpapper tillbaka till Sverige.
Det är överutbud på marknaden och Godby Shippings Dan Mikkola hoppas att den korta resan är tecken på att en förbättring är på gång. Rederiets lastfartyg Midas har fått ett två-årskontrakt för att trafikera i Karibien för världens tredje största container shipping företag.
– Sammantaget ser vi små tecken på förbättringar, säger Mikkola.

Anne Sjökvist