DELA

”Låt naturen ha sin gång”

Naturvårdsintendent Jörgen Eriksson är tveksam till agerandet att hysa in ett rådjur.
– Det kan bli svårt för djuret att klara sig i det vilda, säger han.
Det är inte lagligt att ta hand om vilda djur. Möjligtvis om de är skadade så pass lindrigt att avlivning inte är aktuellt. Enligt Jörgen Eriksson är det beklagligt när folk tar hand om vilda djur.
– Är de bara tre dagar gamla är de sällan övergivna. Och är fallet så är det bättre att lämna det och låta naturen ha sin gång, säger Eriksson.
I det här fallet lindras omständigheterna litet av att rådjuret är en get och inte en bock. En bock i brunst kan bli direkt farlig och uppfatta människan som en rival. Vid den här tiden nästa år kan djuret börja agera oroligt.
Eriksson tror att det kan bli svårt att släppa ut rådjuret i det vilda eftersom det vant sig vid människor.
– Det är inte omöjligt, men jag är tveksam till resultatet.
Tar man ändå hand om ett vilt djur råder Eriksson att man håller kontakten med människor på ett minimum. Lägg fram mat och gå sedan därifrån.

Läs också: Rådjuret Rånja har gjort sig hemmastadd.

TANJA LÖNNQVIST