DELA

Lantrådet träffar Vanhanen

Åland vill i regeringsprogrammet ha en skrivning om ökat inflytande i EU-frågor. Det gäller främst talerätten och ministerrådsarbetet.
Lantrådet Roger Nordlund (c) träffar på onsdagen i Helsingfors statsministern och regeringsbildaren Matti Vanhanen (c) för att diskutera skrivningar om Åland i det nya regeringsprogrammet.
– Det handlar om de stora frågorna; inflytandet i EU-frågor, den ekonomiska självstyrelsen och sjöfarten. Och så blir det antagligen tal om hur samarbetet skall organiseras, säger Nordlund. De så kallade åländska aftonskolorna har inte ordnats på ett bra tag nu.
Han konstaterar att det är första gången man från åländsk sida är med och diskuterar med regeringsbildaren och hoppas det skall sätt spår i regeringsprogrammet.

Obalans i försvaret
Vad gäller inflytandet på EU-frågor så kan man knappast skriva in att Åland skall ha en plats i EU-parlamentet. Där sade riksdagen tidigare i vintras ett mycket klart nej.
Men talerätten inför EG-domstolen borde det gå att få en skrivning om liksom om åländsk medverkan i ministerrådsarbetet. Det är i ministerrådet besluten fattas.
Nu är situationen den att Finland för Ålands talan inför EG-domstolen om Åland bryter mot EUs regelverk, men det är Åland som står för eventuella böter.
– Situationen förändrades när vi tog på oss hela skadeståndsansvaret. Tidigare fanns det en viss balans. Om Finland inte försvarade Åland så bra man kunde så var det Finland som fick stå för fiolerna. Nu gör vi det själva men får inte försvara oss.

”Kunde stått på oss”
– Så här i efterhand betraktat kunde vi ha stått på oss bättre där.
En majoritet i lagtinget sade länge nej till att Åland skall betala eventuella EU-böter. Men efter valet senast gick man med på det för att få igenom en del ändringar av självstyrelselagen.
– Bland annat fick vi möjlighet att stifta så kallade budgetlagar, som kan träda i kraft med en gång.Men hittills har vi inte stiftat en enda sådan lag, säger Nordlund.
Med på mötet med Vanhanen är riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér, som redan har lämnat över de åländska önskemålen kring regeringsprogrammet i skriftlig form.

HARRIET TUOMINEN