DELA

Landskapet vill lägga ner Bartsgårda lastbrygga

Den gamla lastbryggan i Finström Bartsgårda, som under många år använts för att lasta sockerbetor och spannmål, har nu delvis monterats ner och vägen som leder fram till den kan upphöra att vara allmän. Åtgärden kan orsaka problem för jordbrukarna.
– Försvinner den går det inte att få kalk till Åland längre, säger Mats Häggblom i Germundö.
I Bartsgårda finns, förutom lastbryggan, också en spannmålstork som tillhör ab Lantbruk. Här har stora mängder spannmål torkats under årens lopp.
Företagets leverantörer har kört hit sina varor som har torkats, vägts och lyfts över i lastfartygens utrymmen för vidare transport till framför allt fastlandet där det säljs vidare till andra aktörer.
Men torken har inte använts på flera år, betodlingen har så gott som avvecklats på Åland och arrendeavtalet mellan landskapet och markägaren sägs nu upp.
– I januari hade vi ett möte med representanter från betodlarföreningen, markägaren, trafikavdelningen och näringsavdelningen. Näringsavdelningen hade då som avsikt att inte förnya avtalet som går ut nu den sista augusti, eftersom betodlarna inte längre har behov för lastbryggan, säger landskapets trafikingenjör Björn Ekblom.
Mats Häggblom, jorbrukare i Saltvik Germundö, blir förvånad när han får höra talas om att lastbryggan ska läggas ner. Han köper årligen in över tusen ton kalk som transporteras till Åland och distrubueras till olika kunder via just Bartsgårdabryggan.
– Det är enda platsen på Åland dit fartygen går, om den försvinner går det inte att få kalk till Åland längre.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung