DELA

Landskapet nekar till olaglig uppsägning

Mannen anställdes som regelrätt vikarie. Något behov av fast anställning fanns inte.
Nu svarar landskapsregeringen på den stämning som en före detta anställd matros på en av skärgårdsfärjorna lämnat till tingsrätten.
Nya Åland rapporterade för en månad sedan om att en färjanställd man stämt landskapsregeringen. Orsaken var att han mellan 2005 och 2012 varit visstidsanställd som matros av landskapet. Totalt har han haft närmare 30 olika arbetsavtal, och i stämningsansökan skrev mannens ombud Marcus Måtar att avtalen visar att landskapet hade ett behov av arbetskraft men ändå inte gav mannen fast anställning.
Mannen kräver ersättning från landskapet motsvarande en årslön på sammanlagt 52 440 euro inklusive ränta från uppsägningsdagen den sista augusti 2012.
Nu har landskapsregeringen lämnat sitt svar till tingsrätten. Landskapet motsätter sig käromålet och även den färjanställdas yrkande på ersättning.
I sitt svar skriver landskapet att den färjanställde mannen anställts som vikarie vid samtliga tillfällen. Han har dels fungerat som semestervikarie och dels som vikarie för ordinarie anställda som tillfälligt varit borta från sina tjänster.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung