DELA

Landskapet kunde stiftat lag om skyddsarbete

Strejken är över, men frågan om landskapet har rätt att begränsa arbetsstridsåtgärder kvarstår. Får landskapet ta till lagstiftningen för att ålägga strejkare att utföra till exempel skyddsarbete?
Svaret är ja – i teorin.
Ålandsdelegationen har synat frågan och kommit till slutsatsen att landskapet rent teoretiskt skulle haft möjlighet att ta till lagstiftande åtgärder för att mildra konsekvenserna av Tehystrejken.
– Men en sån lag skulle måste vara väldigt detaljerad, konkretiserad och iaktta proportionalitetsprincipen. Den får absolut inte strida mot grundlagen. På grundlagsnivå har vi både skyddet av individens rätt till liv och hälsa och skydd av individens rätt till strejk. Med de här två som utgångspunkt förstår man att det är slalomåkning, man måste stifta en lag som åker slalom mellan grundlagens olika bestämmelser, på ett sånt sätt så att man inte kör i någon käpp, säger Ålandsdelegationens ordförande Peter Lindbäck.
Även om man skulle lyckats formulera en dylik lag, så skulle den ändå ha kommit försent för att kunna appliceras på Tehy-konflikten.
– Om alla involverade i en lagstiftning på Åland skulle arbeta i brådskande ordning skulle man knappast klara det under en månad.
Lantrådet Camilla Gunell (S) säger ändå att utredningen är värdefull. Nu vet man vad som gäller om en dylik situation dyker upp på nytt.
– Det här utlåtandet ser vi som ett steg på vägen. Vi ska analysera utlåtandet och ha överläggning i regeringen.
Läs mer i papperstidningen!

Heidi Hendersson