DELA

Landskapet delade ut stöd till fiskerinäringen

Bland annat för byggandet av ishus, sälsäkra fångstredskap och kylbil har åländska fiskare beviljats stöd från EU och landskapet.
Enklinge fiskelag får ett strukturstöd på 90 procent av de godtagbara kostnaderna eller högst 63.720 euro för uppförande av ett ishus i anslutning till färjhamnen i Enklinge.
Enligt samma principer beviljas Brändö Lax Ab ett stöd på 40 procent, högst 95.936 euro för omstrukturering av verksamheten samt anskaffning av sälsäkrare fiskodlingskassar.
Nima Ab beviljades ett stöd på 40 procent, högst 3.280 euro, för anskaffning av en begagnad kylbil.
Storfjärdens Fisk Ab beviljades ett stöd på 40 procent, högst 2.988 euro, för anskaffning av ytvattenomrörare.
Bevito c/o Ben Holmberg beviljades ett tilläggsstöd på 15 procent, högst 2.418 euro för anskaffning av en push up-fälla inklusive sälfångstmodul.
Firma Tommy Jansson får ett tilläggsstöd på 15 procent, högst 2.394 euro, för anskaffning av en push up-fälla inklusive sälfångstmodul.
Stöden betalas ut enligt reglerna för åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen (EFF) 2007-2013. Landskapets del är hälften av summan, andra halvan är EU:s andel.(ns)