DELA

Läkarbrist ger långa patientköer

Från årsskiftet avskaffas det nuvarande bokningssystemet på hälsocentralen i Mariehamn för dem som inte är akut sjuka. Orsaken är brist på läkare, vilket ger väldigt långa väntetider.
Som Nya Åland berättade i lördags är läget på hälsocentralen krisartat. Ledande läkaren Per-Arne Kling berättade vid en pressinformation i går att man nu har bara drygt hälften av tjänsterna besatta. Det betyder att alla tider är bokade fram till årsskiftet.
– Och efter årsskiftet slutar ytterligare ett par läkare. Det kan tänkas att vi lyckas rekrytera ett par nya, men det vet vi inte än.
Så från årsskiftet får man ringa och boka en dag i sänder. Den som inte får en tid samma dag får försöka nästa dag igen.
– Akuta patienter berörs inte. Och de som ringer och inte får tid kan alltid komma till jouren klockan 16, säger klinikchef Birgitta Hermans.
Hälsocentralen har prövat på systemet en gång tidigare, när det var stor läkarbrist, och det fungerade, som man säger, rimligt bra den gången.


Dåliga löner
Orsakerna till det bekymmersamma läget är flera.
Kling konstaterar att två läkare, som arbetat länge inom primärvården, gick över till den privata sektorn för 1,5 år sedan.
– Jag vet inte varför, kanske berodde det på att lönen var avsevärt högre där.
Enligt Kling är läkarlönerna på Åland 10-20 procent lägre än i Sverige och i riket. Medellönen på rikssidan ligger 500 euro över den åländska.
Utöver det finns det andra problem med rekryteringen. Det går inte att försöka locka över läkare som inte kan svenska, så de flesta kommer numera från Sverige. Och där vet många väldigt litet om Åland.
Det som har varit en del av räddningen är assistentläkarna, som kommer från Uppsala för att göra sin praktik. Den skall ges under handledning, men de bidrar samtidigt väsentligt till att tjänsterna kan hållas bemannade. Kling konstaterar att den sista av årets AT-läkare åker i januari och sedan är det paus fram till sommaren. Det sammanfaller alltså med det redan tidigare prekära läget.


Hembygdsrätten problem
Alla läkare är inte ute enbart efter pengar. Men i den mån det finns annat på Åland som lockar – Kling påpekar att Åland i de flestas ögon är en glesbygd som Österbotten och Norrbotten – så kommer reglerna kring självstyrelsen emot.
– Man måste tyvärr bo här 4-5 år innan man kan skaffa sig en sommarstuga med bra läge. Eller ordna ett boende som man vill ha.
Kling nämner som exempel en läkare som var väldigt intresserad av att komma till Åland. Men han hade hästar och hur ordnar man då med boendet?
– Om man vill ha läkare till Åland så borde man underlätta genom att ge undantag från de här reglerna. Det måste finnas något att locka med, säger Per-Arne Kling.
Men kan man göra undantag för bara en viss yrkesgrupp?
– Hur viktig är vården?
Kling berättar att det mesta av hans tid i dag går till att försöka rekrytera läkare. Om det inte snart börjar lösa sig så kan man tvingas diskutera ett enligt honom uruselt system, nämligen att anlita bemanningsföretag.
– Då får vi läkare som är intresserade enbart av att förtjäna pengar. Och patienten träffar en ny doktor varje gång.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax