DELA

Lagutskottet: Lotterilagen blev lyckad

Riksdagens lagutskott tycker enhälligt att lotterilagen är lyckad och tryggar både Paf:s och den fastländska penningautomatföreningen Ray:s verksamhetsförutsättningar.
Den nya självstyrelselagen behöver arbetas fram tillsammans med riket och om åländsk vindkraft ger energi till resten av landet kan inställningen till stödsystemet ändras.
Riksdagens lagutskott besökte Åland förra veckan. Under Ålandsbesöket fick utskottet information om bland annat förnyelsen av självstyrelselagen där Åland nu arbetar på ett förslag till ramlag.
Talman Roger Nordlund (C), vicetalman Jansson, lantrådet Viveka Eriksson (Lib) och riksdagsledamot Elisabeth Nauclér var med under lagutskottets besök.
I lagutskottets program ingick också ett besök hos Paf. Den första oktober träder den nya lotterilagen i kraft. Trots konflikter om Paf:s roll i det finländska spelmonopolet blev slutresultatet lycket enligt ett enigt lagutskott.
– Lagens tillkomst var en svår process av många skäl. Det finns ett monopol på penningspel i Finland och det gäller också Åland. RAY får ungefär 1 miljard i året och Paf 20 miljoner. Intäkterna går till välgörande ändamål. Men det är allmänt i Europa att andra bolag erbjuder penningspel och tar vinsten. Det här passar inte i Finland,säger lagutskottsledamot Oiva Kaltiokumpu (C).
Kaltiokumpu säger också att man lyssnat till Paf:s önskemål och gjorde lagen ganska långt så som Paf ville ha den.
– De får ha internetsidor där de ger information om sin verksamhet. Men de får inte marknadsföra spel på nätet eftersom det är förbjudet i lag.
Lagen tryggade både Paf:s och RAY:s verksamhetsförutsättningar och majoriteten av riksdagen godkände lagen.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds