DELA

Lagtinget tillåter snus på färjor

Lagtinget är enigt om att snusförsäljning kan tillåtas på åländska båtar när de befinner sig på svenskt vatten.
Men det är ett risktagande. Om inte EU accepterar lagen kan det bli dryga böter.
I dag klubbar lagtinget igenom den nya tobakslagen. Social- och miljöutskottet har sagt sitt och lagtinget står enigt bakom en skrivning som förbjuder snusförsäljning på Åland och på Ålands territorialvattenområde.
Däremot sägs inget om svenskt vatten, vilket innebär att försäljningen av snus på ålandsflaggade fartyg kan fortsätta. När lagen var uppe för diskussion i lagtinget i fredags var talarna eniga om att ett förbud av försäljning på svenskt vatten skulle slå hårt mot rederinäringen. Man konstaterade att ett förbud leder till att konkurrensneutraliteten på Ålands hav försvinner.
– Vi har hittat en formulering som gör att vi uppfyller EU:s direktiv, sa lantrådet Roger Nordlund (c).
Han berättade att han har diskuterat frågan i Bryssel och Helsingfors och fått indikationer på att den här skrivelsen är okej.

Rökning förbjuds
Lantrådet påpekade dock att det finns en risk med att fortsätta tillåta försäljning, eftersom EU kan dela ut böter på minst 1,6 miljoner om lagen inte godkänns.
– Men jag är ändå beredd att föra fram den här lagen och försvara den.
Flera liberaler uttryckte sina farhågor, men ställer sig ändå bakom lagen.
– Det är en svår juridisk nöt. Det känns konstigt att vi som lagstiftare försöker hitta kryphål i en annan lagstiftning, sa Mats Perämaa.
– Jag höjer ett varningen finger för att det kan gå illa, sa Roger Eriksson.
För Dennis Jansson (fs) var saken dock solklar.
– Jag förstår inte liberalernas tveksamhet. Vi ska förbjuda snusförsäljningen på land och på åländskt vatten, och det är det vi gör.
När lagen antas i dag förbjuds också tobaksrökning på restauranger och liknande serveringsutrymmen på Åland.