DELA

Lagligt men bristfälligt för utländsk arbetskraft

Inget olagligt hittades då arbetsskyddet granskat arbetsplatser med utländska anställda. Vissa brister hittades dock och inom myndigheten finns en oro att arbetstagare utnyttjas.
– Vi ger anvisningar, till exempel när det gäller längden på arbetsdagar, men tyvärr har det inte blivit bättre, säger inspektör Kristiina Linna.
Totalt är det sex arbetsplatser med utländsk arbetskraft som inspekterats den här veckan. Det handlar om en stugby, två restauranger och tre bärodlingar. Granskningar som denna genomförs två-tre gånger per år på Åland och i motsats till tidigare granskningsrundor hittade man denna gång inget olagligt. Men vissa brister framkom under besöken.
– På ett stället hade de inte ordnat med företagshälsovård för sina arbetstagare och i en frukt- och bärodling, där man jobbade på ackord, saknades arbetstidsbokföring, säger inspektör Kristiina Linna från arbetsskyddet i sydvästra Finland, som genomfört inspektionerna tillsammans med åländska arbetskyddsinspektören Henning Karlsson.


Inga dokument
Enligt utlänningslagen är det arbetsgivarens ansvar att kontrollera att den man anställer, och som kommer från ett land utanför EU, har rätt att arbeta i Finland och således på Åland. Reglerna säger också att information om varje anställd måste finnas på arbetsplatsen. Här fanns stora brister hos alla granskade arbetsplatser. Igen arbetsgivare hade tillräckliga dokument på plats.
– Det räcker inte med ett skattekort och ett personnummer utan man måste även kontrollera att personen har ett arbetstillstånd, vilket därtill kan vara branschspecifikt. Så vi brukar ge rådet åt arbetsgivare att ta en kopia på passet, säger Kristiina Linna.

I höst kommer arbetsskyddet att göra en större insats med omfattande inspektioner på arbetsplatser runtom i landskapet.
Läs mer i fredagens Nya Åland!

anna.bjorkroos@nyan.ax