DELA

Kvinnor är försiktiga placerare

Män tar generellt sett större risker än kvinnor i sitt sparande. Å andra sidan är kvinnor i allmänhet bättre på att spara långsiktigt.
Fondbolagens förening i Sverige undersöker vartannat år hur män respektive kvinnor sparar i fonder.
Fonder är en av de vanligaste sparformerna i Sverige – 2010 valde 83 procent av männen och 80 procent av kvinnorna att satsa pengar i fonder.
De undersökningar som gjorts visar att kvinnor i allmänhet sparar på räntekonton och i trygga fonder medan män generellt sett satsar pengar i aktier och fonder där risken är högre men chansen till vinning också är större.
Så har det sett ut ganska länge – men nu har något hänt, berättade Pia Nilsson, föreningens vd i Hufvudstadsbladet den 6 februari.
Läs mer i papperstidningen! (ao)