DELA

Kumlinge tar kampen för tvärgående linjen

Kumlinges möte för kommuninvånare om skärgårdstrafikens framtid var välbesökt. Det finns acceptans för införande av personavgifter och stödet för kortrutt är starkt.
I torsdags kväll höll Kumlinge kommun ett möte för sina invånare om hur man ska besvära sig mot landskapets remissförslag om skärgårdstrafikens framtid. Mötet var välbesökt. Kumlinges fullmäktigeordförande och lagtingsledamot Mats Perämaa (Lib) uppskattar antalet besökare till mellan 50 och 70 stycken.
Mats Perämaa berättar att fler nya konsekvenser av förslaget kommer fram. Han menar att det nu står klart att en restaurang i kommunen kommer att tvingas lägga ned om den tvärgående linjen tas bort.
– Som trafiken österut med långrutt ser ut i förslaget så försvårar det kraftigt för primärproducenter som behöver tranportera sina djur, säger Mats Perämaa.


Förlängd remisstid
Mats Perämaa berättar att Kumlinge kommun kommer att begära att besvärstiden för förslaget förlängs. Som det ser ut idag går tiden ut den 14 augusti.
– Per den 26 juli har vi ännu inte fått det fullständiga beräkningsuderlaget från landskapsregeringen. Vi har inte fått det kompletta förslaget då de säger att det inte finns tillhanda, säger Mats Perämaa.
Han menar att om behandlingen ska få tid att göras av alla instanser i kommunen och ett bra motförslag ska tas fram så behövs det mer tid..
På mötet diskuterades olika alternativ för trafikens framtid. I Kumlinge kan man tänka sig att betala personavgifter för trafiken för att möta kostnaderna.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax