DELA

Kulturredaktören dömd för medhjälp till ärekränkning

Benita Mattsson-Eklund har dömts för medhjälp till ärekränkning och för personregisterförseelse och hennes make för ärekränkning.
Straffet är dagsböter och Ålands tidningstryckeri ab ska vara med och betala skadestånd till brottsoffren.
Så lyder domen som kom i går mot tidningen Ålands kulturredaktör Benita Mattsson-Eklund och hennes make, numera pensionerad från sin tjänst som anställd på landskapets museibyrå. Kulturredaktören döms för att ha mejlat bilder av museibyråns chefs nya partner tillsammans med sin tidigare familj – fru och fem barn fotograferade på bb i samband med barnafödsel.
Benita Mattsson-Eklund medgav att hon mejlat tre av tidningens fotografier till sin make, men nekade under rättegången för drygt två veckor sedan till att ha begått något brottsligt.
Hennes make berättade att han visat fotografiet/fotografierna för sina arbetskamrater för att han värnade om kärnfamiljen och inte i avsikt att kränka sin chef.


Kränkande
Tingsrätten – domaren Gustaf A. Nymalm och tre nämndemän – anser däremot att kulturredaktörens make yttrat sig kränkande när han visat familjefotografiet och att Benita Mattsson-Eklund insåg vad maken skulle använda fotografiet till, det vill säga ärekränkning eftersom maken använt fotografiet för att förstärka sina förnedrande ord.
Rätten skriver att hon tack vare sin långa erfarenhet som journalist bör ha vetat att hon inte hade lov att lämna ut fotografiet utan den avporträtterade familjens medgivande och att fotot är upphovsrättsskyddat.
Tingsrätten konstaterar också att Benita Mattsson-Eklunds make hade gjort sig lustig över målsägandena och uttalat sig nedsättande om dem och att det på det sättet hade förorsakats lidande som berättigar till ersättning. Eftersom gärningen hade skett på makens arbetsplats är chefens lidande större än den nya partnerns och att Benita Mattsson-Eklunds ansvar har varit mindre än makens.
Någon strafflindring kom inte i fråga, slår tingsrätten fast.


ÅTT måste betala
Rätten hänvisar till Europaparlamentets och Rådets direktiv från 1995 och dömer Ålands tidningstryckeri (ÅTT), som arbetsgivare till chefredaktör Niklas Lampi som är registeransvarig för tidningens arkiv, till att betala den skada som kulturredaktören åsamkat och hälften av den skada som hennes make ålagts att betala.
Straffet för Benita Mattsson-Eklund för medhjälp till ärekränkning och personregisterförseelse är 22 dagsböter à 32 euro, 704 euro och för hennes make 25 dagsböter à 30 euro, 750 euro. De ska solidariskt betala 65 euro till staten för bevisningskostnader och makens chefs rättegångskostnader med 2.160 euro med ränta från januari 2008.
Paret Mattsson-Eklund ska tillsammans med ÅTT ersätta museibyråns chef med 600 euro, hennes partner och hans tidigare fru med 300 euro till vardera och med 100 euro var till de fem barnen plus ränta från januari 2008.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax