DELA

Kritik mot egna avtal på Skarven

Rederi Ansgar och skeppsbefälsförbundet har inte lyckats komma överens om kollektivavtal ombord på Skarven. I stället har däcksbefälet en enhetslön, det vill säga en typ av klumpsumma där alla tillägg som till exempel övertidsersättning och semesterpeng ingår.
Det här systemet ses inte med blida ögon av alla anställda och inte heller av facket. Skeppsbefälens ombudsman Johan Ramsland konstaterar dock att facket inte driver lönetvister med privata arbetsgivare.
– Den som är missnöjd med sin lön eller sin situation måste träda fram och själv kämpa för sin rätt, säger han.
Också arbetarskyddsinspektör Kaj Hellsberg från Regionförvaltningsverket i Åbo konstaterar efter en inspektion i augusti att avtalet på Ansgar inte följer lagen om arbetstider på fartyg i inrikesfart.
Hellsberg betonar dock att frågan inte hör till arbetarskyddets ansvarsområde och påpekar att eventuella lönefordringar och konflikter är en fråga för tingsrätten. (tt-s)