DELA

Korrekt hantering av Holmberg-affären

Det var inte fel av Arne Selander att beslagta Göran Holmbergs dator, låsa arbetsrummet eller polisanmäla den före detta inspektören.
Det konstaterar justitieombudsmannen som avvisar Holmbergs klagomål.
Senhösten 2009, i samband med den så kallade Skarven-soppan, uppstod en arbetskonflikt mellan projektledaren, inspektör Göran Holmberg, och hans chefer på landskapet.
En presskonferens som Holmberg kallat till avbröts och landskapsregeringens förvaltningschef Arne Selander lät dessutom av utredningstekniska skäl både låsa Göran Holmbergs arbetsrum och beslagta hans dator.
Göran Holmberg, som anser att han blev felbehandlad, anmälde det som inträffat till JO.
Men JO avvisar nu Holmbergs anmälan.
– JO anser att landskapsregeringen har, som det heter formellt, hållit sig inom sin prövningsrätt. Det vill säga att landskapet har hanterat fallet korrekt, säger Arne Selander.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen