DELA

Kommunen vill flytta in i post- och tullhuset

– Post- och tullhuset är ett intressant ställe som kunde användas mera än det görs idag. Vi är absolut intresserade att flytta kommunkansliet in i huset, säger Eckerös kommundirektör Kenneth Lundström.
Men Peter Winquist som driver café i en del av Eckerö post- och tullhus förstår inte alls tanken att kommunens kansli skulle flytta in.
På fredag träffas representanter för Eckerö kommun och landskapsregeringen i Eckerö post- och tullhus för att diskutera möjligheterna att kommunkansliet hyr in sig i byggnaden.
– Vi måste gå igenom byggnaden till att börja med och ta reda på om det är tekniskt och praktiskt möjligt att inrätta ett modernt kansli i huset. Jag har förstått att det inte är helt och hållet omöjligt att göra mindre ändringar som att ta bort lättare mellanväggar.
Kommunkansliet med sju anställda är nu inhyst i en före detta skolbyggnad i Överby, och de utrymmena fyller inte längre kraven på en modern kontorsmiljö utan borde snart renoveras.
– Vi ryms nog i huset i Överby, men man kan ju fråga sig om det löns att renovera eller om man kan flytta till något annat för samma pengar. I så fall kan vi tänka oss att sälja det gamla huset.
Att ha kommunkansliet i post- och tullhuset skulle enligt Lundström vara till nytta för kommunen och hela Åland.
– Det är ju ett stort hus och även om kommunkansliet och biblioteket flyttade dit skulle det inte vara bort från den andra verksamheten som finns där. Tvärtom skulle det generera flera besökare dit.
Lundström tänker sig att vissa utrymmen kan användas till flera ändamål.
– Till exempel kan man ju tänka sig ett mötesrum i utställningsutrymmena.
Flyttar Eckerös kommunkansli in i post- och tullhuset fortsätter inte Peter och Mercedes Winquist med sin caféverksamhet.
– Det blir ett sådant kompromissande så det blir bara otrevligt att vara kvar i så fall, säger Peter.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist