DELA

Kommitte: Fel att stan stöder Marstad

Det är inte förenligt med EU:s statsstödsregler att Mariehamns stad understöder Marstad som fastighetsbolaget fungerar idag. Det anser den kommitté, som under ledning av Roger Jansson (FS), granskat verksamheten.
Tidigare har Marstad till exempel fått borgensförbindelser utan krav på provision och kapitaltillskott utan marknadsmässiga krav på avkastning.
Kommittén föreslår att tio lägenheter upplåts till socialförvaltningens klienter. Det skulle räknas som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse och på det sättet skulle ett kommunalt stöd kunna vara tillåtet.
– Man kan fortsätta med att skjuta till nytt kapital utan att få EU på halsen, säger Christian Nordas (Lib).
För det krävs det dock en lagändring där det definieras när bostadsverksamhet är att betrakta som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
Socialnämndens ordförande Harriet Lindeman (FS) välkomnar förslaget.
– Jag har länge betonat vikten av ett socialt ansvar.

Nytt krav
Kommittén föreslår vidare att ett avkastningskrav motsvarande en procent av bolagets aktiekapital införs. Det handlar om cirka 60.000 euro per år.
– Det är inte meningen att staden ska få dividenden utan pengarna ska användas inom bolaget till framtida investeringar, säger Roger Jansson.
Hyrorna kan ses över för att få en högre avkastningsnivå.
– Det finns kanske en del för låga hyror medan andra ligger på en dagsaktuell nivå. Jag tror personligen att det kan leda till en sammantagen höjning av hyresnivån.
Ägarstyrningen måste bli tydligare. Direktiven ska fastställas av kommunstyrelsen och antas av bolagsstämman.
– Marstad bör ha en egen vd som ser till bolagets intressen.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Kullman