DELA

Kökar får nytt omsorgshem

Den planerade om- och tillbyggnaden av servicehemmet Sommarängen på Kökar blir för dyr. Därför bygger kommunen en helt ny byggnad och på köpet får kommunen ett omsorgshem, det vill säga ett boende som är anpassat efter att gamla lever längre och mår sämre.
– Vi torde vara en av de sista kommunerna som får ett omsorgshem, säger kommundirektör Kurt Forsman.
En om- och tillbyggnad av Sommarängen har planerats flera år, men det visade att offerterna kommunen begärde in gav för handen att priset skulle bli orimligt dyrt.
– Tillbyggnaden skulle ha kostat ungefär 3000 euro per kvadratmeter och det ansåg vi är för dyrt. Vi räknar med att en nybyggnad blir billigare, säger Kurt Forsman.

Behovet ökar
Det nya omsorgshemmet är 1000 kvadratmeter stort, ungefär lika stort som tillbyggnaden skulle ha blivit. Kökars kommun, liksom många andra kommuner, räknar med ett behovet av platser på omsorgshemmet ökar inom de kommande åren.
– Vi blir allt äldre och kommunens strävan är man skall kunna bo i hemkommunen så länge som möjligt, ända till livets slutskede om möjligt. Det är viktigt att få bo i en sin hemmiljö och med anhöriga i närheten.
Kökars kommun har en plats på De gamlas hem men hyr ut den sedan ett år tillbaka. Vid behov nyttjar kommunen också Gullåsen. Omsorgshemmet skulle inte erbjuda institutionsvård, i boendet kommer det att finnas närvårdare och sjukskötare.
– Eftersom klienterna blir allt sämre har det som tidigare varit servicehem blivit omsorgshem. Ett omsorgshem kan erbjuda mer avancerad vård.

Flyttrumba undviks
Omsorgshemmet planeras ha elva rum med plats för sammanlagt 15 pensionärer. En stor fördel med planerna att Sommarängens byggnad kan användas till något annat.
– Vi planerar att bygga om det till pensionärsbostäder eller någon annan slags bostäder.
Tack vare att kommunen bygger nytt behöver inte heller kommuninvånarna utsättas för den flyttrumba som annars varit nödvändig.
– Skulle vi ha byggt om Sommarängen skulle de boende där ha fått flytta till dagiset under tiden och dagiset hade vi i sin tur fått utlokalisera någon annanstans. Allt det där slipper vi nu, säger Kurt Forsman.

Kan bli dyrt
Kostnadsberäkningarna är ännu inte klara. Avgörande är om kommunen hinner lämna in alla ritningar och papper till landskapet under sommaren och landskapet hinner bevilja landskapsandelar innan årskiftet.
– Landskapsbidraget är för nuvarande 65 procent av kostanden för servicedelen av boendet. Från och med årskiftet sänks den till 20 procent. Om vi bara får 20 procent av landskapet måste kommunen låna en miljon euro. En miljon euro fördelat på 300 invånare skulle göra oss till den mest belånade kommunen i Finland.
Enligt planerna skall omsorgshemmet stå klart julen 2008.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax