DELA

Kobba-båken är återuppstånden

Båken på Kobba klintar är uppe. Den 30 juni blir det invigningsfest.
Nu återstår bara brädfodring, insättning av stora fönster mot väster och glasdörrar vid ingången så är ”Kobbabåken” återuppstånden.
– Deadline är satt till midsommar, men de som bygger är så otroligt snabba och duktiga så det kan nog mycket väl hända att de blir klara före det, säger Kobba klintars Rune ”Öra” Karlsson.
Båken på gamla lotsplatsen är byggd utifrån en förlaga som revs på 1950-talet. Byggnaden står på samma ställe och har samma storlek. Den är tolv meter hög och inuti finns en användbar golvyta på 80 kvadratmeter.
Toppartiet är redan färdigt och där finns en 200 liters rödmålad ektunna. Tunnan ligger i riktningen öst-väst.
– Vi har studerat gamla bilder och där ligger tunnan i den riktningen. Varför vet vi inte säkert, kanske har det något att göra med att den skulle visa vädersträcken åt sjöfarare. Men den som vet mer får gärna höra av sig, hälsar Öra Karlsson.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax