DELA

Klarlagt om omsorgsavgifter

De åländska kommunerna får inte ta betalt för barnomsorg för barn med utvecklingsstörning, ifall barnets handikapp är grunden för barnomsorgen.
Det har landskapsregeringen nu slagit fast i ett brev till kommunerna.
Orsaken till brevet är, berättar socialminister Harriet Lindeman (fs), att många föräldrar med specialbarn har ställt frågor kring de barnomsorgsavgifter som de har betalat under många år.
– Därför har vi nu gjort vår tolkning tolkat klientavgiftslagen och specialomsorgslagen och vill uppmärksamma de åländska kommunerna på de gällande reglerna för barnomsorgsavgifterna.
Vissa kommuner har tagit betalt av föräldrarna medan andra inte har gjort det.
– Visst innebär vår tolkning att de kommuner som tagit betalt nu får ökade kostnader. Men mitt intryck är att allt fler kommuner själva har rättat sig efter lagarna och slutat ta betalt, säger Harriet Lindeman.


Från fall till fall
Tolkningen har getts ut i form av ett landskapsregeringsbeslut som fattades den 23 april.
n Klientavgiftslagen stadgar att specialomsorg enligt specialomsorgslagen ska vara avgiftsfri. Om ett barn med utvecklingsstörning får ordinarie barnomsorg ska avgiften betalas, men om barnomsorgen är specialomsorg ska barnomsorgen vara avgiftsfri. Det här avgörs från fall till fall.
n Barnomsorgen kan definieras som specialomsorg också om barnet är integrerat i den ordinarie barnomsorgen.
n Om syftet är att barnet ska få individuell träning ska omsorgen betraktas som specialomsorg, inte ordinarie barnomsorg.
n Det innebär att barnet kan få både ordinarie barnomsorg och specialomsorg, men föräldrarna betalar enbart för barnomsorgen.


Läkarintyg behövs
För att underlätta för kommunerna att bestämma vilken vårdform det rör sig om i de olika fallen ger landskapsregeringen olika exempel på vad som betraktas som specialomsorg:
n Det finns dokumentation, exempelvis läkarintyg eller rehabiliteringsplan, som styrker att behovet av omsorg grundar sig på behov av habilitering eller specialomsorg.
n Barnet kan inte få ordinarie barnomsorg på grund av sitt handikapp eller hjälpbehov.
Flera rättsfall i riket har använts som underlag för landskapsregeringens tolkning. Av rättsfallen framgår att läkarintyg som styrker barnets specialbehov har getts stor tyngd i avgörandena.


Orion avgiftsfritt
Ett tydligt exempel på att de åländska kommunerna hittills har tillämpat olika system är de två specialfritidshemmen Vintergatan, stadens fritids för barn med utvecklingsstörning, och Orion, landsbygdskommunernas fritids som administreras av kommunförbundet Ålands omsorgsförbund. I Vintergatan har vården varit avgiftsfri för föräldrarna medan föräldrarna till barn i Orion mestadels har betalt avgift till sina hemkommuner.
Under senare tid har allt fler kommuner avstått från att ta in avgifter för vården på Orion, berättar föreståndare Mieke de Vries som länge hävdat att kommunernas tillämpning av systemet är orättvist.
Nu är hon nöjd och glad.
– Det här är jättebra. Det är ju så här det ska vara.
Det hon tidigare främst har pekat på är att föräldrar till barnen på specialfritids måste betala barnomsorgsavgift i många år, i princip tills barnen flyttar till eget boende eftersom de inte klarar sig ensamma som barn utan handikapp.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax