DELA

Kejsarsnitt vanliga på Åland

Mer än var fjärde förlossning på Åland sker med kejsarsnitt.
Det är betydligt fler än genomsnittet, drygt 16%, för hela landet.
– Det finns flera faktorer som kan förklara det. En är att vi är ett litet sjukhus som inte har lika stor beredskap för akuta situationer som de stora sjukhusen. Våra operationsteam har ibland hemmajour med en timmes inställelsetid till exempel, så ibland tar vi det säkra före det osäkra, säger vikarierande avdelningssköterskan Mona Thompson på BB- och gynekologikliniken.
En annan faktor är att förlossningsrädslan har ökat märkbart under senare år.
– Jag vet inte varför, kanske är det så att den moderna människan vill ha kontroll över sig själv och sin kropp, och kontroll har man inte i en förlossningssituation.
En generell trend i hela västvärlden är att förstföderskorna är äldre än tidigare, omkring 30 år i genomsnitt.
– Det kan också till en del förklara det ökade behovet av att ha kontroll. Man har en utbildning, har hunnit jobba ett antal år och är van att ha kontroll över livet.
Innan ett kejsarsnitt utförs på grund av förlossningsrädsla försöker man med andra medel övertyga mamman om att föda naturligt.
– Vi fångar upp de här mammorna i ett så tidigt skede som möjligt under graviditeten. De får prata med andra mammor, barnmorskor, gynekologer och andra experter, och i speciellt svåra fall kallar vi in en psykiater. Om det inte finns någon annan väg att gå gör vi ett planerat kejsarsnitt, men det är ganska ovanligt, en eller två per år. Ofta handlar det om okunskap som vi kan lösa genom att prata med mamman.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist