DELA

Kastelholms slott på finskt frimärke

Den 20 januari gav finländska Itella Posten Ab ut ett frimärkshäfte som presenterar gamla finska slott, bland dem Kastelholm.
Frimärkena, som har designats av Erik Bruun, föreställer Sveaborg, Tavastehus slott, Raseborgs slott, Kastelholms slott, Olofsborg och Åbo slott.
Häftet innehåller en kort berättelse om historien i varje slott på finska, svenska, engelska och ryska.
Erik Bruun, en av Finlands mest ansedda grafiker, har anknytning till slott på ett personligt plan, eftersom han har bott på Sveaborg i 43 år.
– På pärmen av frimärkshäftet Gamla slott avbildade jag en stenmur och en skottglugg som jag går förbi nästan varje dag, berättar han i ett pressmeddelande.
Erik Bruun har ritat flera affischer av Sveaborg och även fyra tidigare frimärken, utgivna 2002 och 2006. Ett angenämt uppdrag för Bruun, som föddes i Viborg, var frimärket för Viborgs slotts 700-årsjubileum år 1993.
Erik Bruun designade sina första frimärken i mitten på 1980-talet. Det totala antalet frimärken som han designat överstiger 50 när frimärkshäftet Gamla slott ges ut. Många frimärken som Bruun har designat har naturmotiv, och fåglar ligger honom särskilt varmt om hjärtat.


Spegelvänt
De gamla slotten var en gång i tiden strategiskt betydelsefulla byggnader när det gällde Finlands försvar och handelspolitik. När den strategiska betydelsen minskade, började man använda slotten för andra ändamål, bland annat som fängelsen, och de började förfalla.
– Man insåg slottens antikvariska värde på nytt i slutet av 1800-talet och började planera restaureringar av slotten. I dag är slotten bland de viktigaste kulturhistoriska målen och sevärdheterna i Finland, säger Museiverkets generaldirektör Juhani Kostet.
Dock blev det fatalt fel i häftet eftersom Tavastehus slott avbildas spegelvänt. Erik Bruun designade märket utifrån ett gammalt fotografi som han fått av Museiverket, och bilden var spegelvänd. (ms)