DELA

Karlström i tjänst 15 februari

Kyrkoherde Jan-Erik Karlström återinträder i tjänst tisdagen den 15 februari 2011. Domkapitlet i Borgå stift har avslagit hans ansökan om tjänstledighet.
Det skriver tf kyrkoherde Kent Danielsson i ett utskick till personal och förtroendevalda i Mariehamns församling, som också sänts till Nya Åland.
Så här sägs det vidare
Till personalens, de förtroendevaldas och församlingens rättigheter hör att få ta del av de domstolsbeslut som fattats gällande innehavaren av kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling.
En klar och koncis information har inte delgivits. Församlingens medlemmar, förtroendevalda och personal har varit utlämnade åt den information media levererat.
Därför är det min plikt att informera följande:
Domkapitlet har fattat två beslut gällande khde Jan-Erik Karlström
1) avstängning i sex månader
2) avskedande från kyrkoherdetjänsten
Jan-Erik Karlström besvärade sig över båda besluten.
Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besväret gällande det första ärendet, d.v.s. gav domkapitlet i Borgå stift och Mariehamns församling rätt – beslutet gällande avstängning från kyrkoherdetjänsten i sex månader var lagligt och motiverat.
Förvaltningsdomstolen fann i det andra ärendet att bredningen inte kunde uppvisa tillräckliga bevis som kunde motivera ett avskedande. Besväret godkändes således och Jan-Erik Karlström återfick kyrkoherdetjänsten.
Jan-Erik Karlström sökte igår tjänstledigt från kyrkoherdetjänsten i Mariehamn. Domkapitlet i Borgå stift var tvungna att avslå ansökan eftersom den innehöll lönekrav som var inte bara orimliga, utan även både juridiskt och avtalsmässigt olagliga.
Den 15 februari återinträder Jan-Erik Karlström i tjänst som kyrkoherde i Mariehamns församling.