DELA

Kämpar vidare för upprättelse

Krister Lumme, som växte upp hos Stiftelsen Hemmet i Lemland, är nöjd med den upprättelse som barnhems- och fosterbarn i Sverige fått i och med en statlig utredning om deras uppväxt som nu kommit halvvägs.
– Jag kämpar för att också Finland ska göra en motsvarande utredning. Då bör också Åland ingå.
Krister Lumme har i åratal kämpat för upprättelse för sig och andra barnhemsbarn som av olika orsaker placerades i Hemmet under sin barndom på 1950-talet. Han har beskrivit åren i barnhemmet, där han bodde från det han var 6-15 år, i boken Guds lilla barnaskara som kom ut 2003.
Han har i olika repriser krävt landskapsregeringen på en offentlig ursäkt – på samma sätt som regeringen i Sverige har bett barnhems- och fosterbarn om ursäkt för det som de utsattes för under samma tid – men någon sådan har inte kommit.
I förrgår publicerade svenska tidningar, bland dem Dagens Nyheter, artiklar om den statliga utredning som är på gång och som nu hunnit halvvägs. Utredningen gavs också stort utrymme i TV-Aktuellt. Utredaren Göran Johansson har förfärats över vad han och hans medarbetare fått höra när de intervjuat många av dem som var omhändertagna av samhället och placerade i hem eller på institutioner från 50-talet och framåt.
”Detta är mycket värre än vad vi trodde, ingen av oss visste att eländet var så omfattande och kompakt”, är en reflektion han gör när han återger innehållet i den delrapport som nu överlämnats till regeringen.


Alla ska intervjuas
Utredarnas mål är att alla som anser sig ha blivit utsatta för vanvård och övergrepp ska få möjlighet att berätta om det. Drygt 120 personer står i kö för att bli intervjuade. Göran Johansson påpekar, för tydlighetens skull, att de foster- och barnhemsbarn som fick en bra uppväxt inte finns med i materialet.
Krister Lumme, som bor i Strängnäs i Sverige, är mycket nöjd med att utredningen görs och att upplevelserna tas på allvar.
– Det är ju jag som till stor del ligger bakom att vi fick upp ärendet på regeringsnivå. Vi har jobbat stenhårt för det, berättar han för Nya Åland.
Han är inte nöjd med landskapsregeringens agerande.
– Från Åland fick vi barnhemsbarn inte ens en ursäkt. Politikerna i Sverige kunde också ha sagt samma sak, men det gjorde de inte. Det respekterar jag dem för.


Audiens hos Tarja
Nu vill han att också Finland ska göra motsvarande utredning som den som görs i Sverige.
– När vi fick upp det här på bordet i Sverige begärde jag audiens hos president Tarja Halonen för att förmå också Finland att agera. Den gången snäste tjänstemännen av mig. Men jag kommer att fortsätta kämpa.
Tänker du kräva en ursäkt igen av landskapsregeringen?
– Jag vet inte om det lönar sig. Men om vi får upp frågan på regeringsnivå i Finland så berörs ju också Åland automatiskt. Mitt mål är att det ska bli så.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax